kapa kulture

This blog is dedicated to Hawaiian kapa and matters related to Hawai'i nei…kuku kapa e!

Archive for the tag “hawaiian sovereignty”

Hawaiian Word of the Day: manaʻo ʻiʻo

manaʻoʻiʻo: Faith, confidence; to have faith, confidence; to believe. Kumu manaʻoʻiʻo, creed. Pelika o ka manaʻoʻiʻo, covenant of faith. Ua manaʻoʻiʻo i ke Akua, [he] believes in God.

Hawaiian Word of the Day: Makaliʻi

Makaliʻi: 1. Tiny, very small, fine, wee, small-meshed; narrow wefts. Makaliʻi ʻohua, tiny ʻohua, spawn: fig., anything wee, tiny. 2. Pleiades; Castor and Pollux. 3. Hawaiian month name; the six summer months collectively.

Makaliʻi  (Pleiades)

Makaliʻi (Pleiades)

To learn more about the Makaliʻi constellation and the associated Hawaiian season of Makahiki, check out this website:

http://www.kaahelehawaii.com/pages/culture_makahiki.htm

Hawaiian Word of the Day: ʻāwīwī

ʻāwīwī: To hurry; speedy, swift, quick, fast.

ʻĀwīwī kēia ka'a.  This car is fast.

ʻĀwīwī kēia ka’a. This car is fast.

Hawaiian Word of the Day: lapa ahi

lapa ahi: Flame, blaze.

Hula kane me ka lapa ahi

Hula kāne me ka lapa ahi

Hawaiian Word of the Day: ʻoluʻolu

ʻoluʻolu: Pleasant, nice, amiable, satisfied, contented, happy, affable, agreeable, congenial, cordial, gracious; please. E ʻoluʻolu ʻoe e hele mai, please come here; lit., be kind to come here. E ʻoluʻolu ʻoe i koʻu manaʻo, please do me a favor. ʻOluʻolu ʻole, unpleasant, impolite, uncomfortable. ʻaʻole o lākou ʻoluʻolu i ʻelua dālā, they are not satisfied with two dollars. Mōʻi ʻoluʻolu, gracious majesty. ʻOluʻolu nō iāia iho, satisfied with himself, complacent. ʻAʻahu ʻoluʻolu, comfortable, casual, informal wear. Ke noi aku nei au i kou ʻoluʻolu, I am asking a favor of you. E ʻoluʻolu i ka mea i loaʻa, be satisfied with what you have got.

hoʻoluʻolu: To satisfy, alleviate, allay, console; to retire to rest, to seek rest; parade rest, at ease (military commands). E hōʻoluʻolu mai i kō ʻoukou mau naʻau, comfort your hearts.

ʻOluʻolu ka pōpoki.

ʻOluʻolu ka pōpoki.

Hoʻowehi i ke kapa

Today I am experimenting with various dyes and creating colors that will be used to dye the kapa I have made. I will hoʻawa, extract dye colors from plants, to make ka waihoʻoluʻu, the dye, using ʻōlena for yellow, ʻukiʻuki for blue… overlapped they might make green… we shall see…will post photos later…

The botanical names for these dye plants are:

ʻōlena

ʻōlena ~ Curcuma longa


ʻōlena plant

ʻōlena plant

ʻukiʻuki ~ Dianella Sandwicensis

ʻukiʻuki ~ Dianella sandwicensis

~ALOHA~

Post Navigation