kapa kulture

This blog is dedicated to Hawaiian kapa and matters related to Hawai'i nei…kuku kapa e!

Archive for the tag “pacific arts and culture”

Hawaiian Word of the Day: ʻoluʻolu

ʻoluʻolu: Pleasant, nice, amiable, satisfied, contented, happy, affable, agreeable, congenial, cordial, gracious; please. E ʻoluʻolu ʻoe e hele mai, please come here; lit., be kind to come here. E ʻoluʻolu ʻoe i koʻu manaʻo, please do me a favor. ʻOluʻolu ʻole, unpleasant, impolite, uncomfortable. ʻaʻole o lākou ʻoluʻolu i ʻelua dālā, they are not satisfied with two dollars. Mōʻi ʻoluʻolu, gracious majesty. ʻOluʻolu nō iāia iho, satisfied with himself, complacent. ʻAʻahu ʻoluʻolu, comfortable, casual, informal wear. Ke noi aku nei au i kou ʻoluʻolu, I am asking a favor of you. E ʻoluʻolu i ka mea i loaʻa, be satisfied with what you have got.

hoʻoluʻolu: To satisfy, alleviate, allay, console; to retire to rest, to seek rest; parade rest, at ease (military commands). E hōʻoluʻolu mai i kō ʻoukou mau naʻau, comfort your hearts.

ʻOluʻolu ka pōpoki.

ʻOluʻolu ka pōpoki.

Post Navigation